ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “สเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา” จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณสุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์

2. คุณดรุณี วรวงษ์

3. คุณสุธิดา ตันวิริยะกูล

4. คุณศศิกานต์ มาลากิจสกุล

5. คุณปัทมา แคนยุกต์

6. คุณประกายแก้ว รองแก้ว

7. คุณสาวิตรี งามวิทยานนท์

8. คุณวีนา จินดาเลิศ

9. คุณยศวดี กางธนทรัพย์

10. คุณศิริขวัญ เขียวปิง

กรุงเทพมหานคร

จ.นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.นครสวรรค์

จ.สงขลา

จ.นนทบุรี

จ.อุดรธานี

จ.อุตรดิตถ์

กรุงเทพมหานคร

จ.สมุทรสาคร

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ