ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายชื่อผู้ที่ได้รับ “เสื้อยืด(สีแดงแขนสีน้ำเงิน) ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใคร ๆ ก็ไม่พนัน” จำนวน 15 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณสมพร ไพศาลพฤกษ์กุล

2. คุณเสาวภา ทุมไพร

3. คุณพรรณงาม ธรรมวัฒนกูล

4. คุณศิริรัตน์ ปานโต

5. คุณวิชัย จันทร์สอน

6. คุณสุนทร เสริมวิทยวงศ์

7. คุณดวงดาว นิตทิม

8. คุณศิริธร ทองเจิม

9. คุณสุกัญญา ชลธนากิจ

10. คุณประภาพรรณ ศิริพลบุญ

11. คุณสุวรรณี อมรธรรมคุณ

12. ว่าที่ รต.สมนึก ภู่ห้อย

13. คุณบัณฑิต มวรสิริสุข

14. คุณภัทรวดี วิจารณ์

15. คุณจิตกร สุกิจชาญยุทธ

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดระยอง

จังหวัดตรัง

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดนนทบุรี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code