ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมกราคม 2562

รายชื่อผู้ที่ได้รับ “ปฏิทิน 2019″ จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณณัฐพิพัฒน์ พึ่งตา

2. คุณศศิประภา แสงพงษ์ชัย

3. คุณจรินทร์ยา ยูโซะ

4. คุณปรัชญา ไข่ธารา

5. คุณปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์

6. คุณเจือจันทร์ โคษาราช

7. คุณธาดียะห์ กาซอ

8. คุณสุวนันท์ สิงหพัฒน์

9. คุณสาลิกา เกาสังข์

10. คุณอิษยา มิ่งขวัญ

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดยะลา

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดระยอง

จังหวัดสตูล

จังหวัดยะลา

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดปทุมธานี

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…

Shares:
QR Code :
QR Code