ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ชุด “กิฟต์เซตสวัสดีปีใหม่” จาก สสส. จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณพจมาน บุ้งกี๋

2. คุณจรรยารักษ์ ใบยา

3. คุณพรทิพย์ เรืองประพัฒน์

4. คุณธชาษร เพ็ชรดำ

5. คุณประวิตร แย้มพงษ์

6. คุณสุวรรณา รัตนพันธ์

7. คุณสมเจตน์ ค้าทวี

8. คุณสมบุญ ดวงเฮง

9. คุณวิมล จันทร์เด่นดวง

10. คุณอรวรรณ ฟูใจ

จ.สุรินทร์

จ.น่าน

จ.จันทบุรี

จ.ภูเก็ต

จ.กระบี่

จ.พัทลุง

จ.นครพนม

จ.สระบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.ลำปาง

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ