ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “เสื้อตั้งสติก่อนสตาร์ท” จาก สสส. จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ

1. คุณสุรชัย สายแสงทอง

2. คุณกฤษณา ทรัพย์ศิริโสภา

3. คุณปุญชรัสมิ์ ธนกิจสุวรรณ

4. คุณกนกวรรณ ใจลังกา

5. คุณสมบูรณ์ พงศ์ธำรง

6. คุณสมชาย ไตรรัตน์ทวีสุข

7. คุณกชพรรณ คุปกุลกานท์

8. คุณวาสนา บานชน

9. คุณมานะชัย แก้ววิเชียร

10. คุณจำลอง ชายะกุล

จ.นครปฐม

จ.อุดรธานี

กรุงเทพมหานคร

จ.ลำปาง

จ.นราธิวาส

กรุงเทพมหานคร

จ.สงขลา

จ.ขอนแก่น

จ.เชียงใหม่

จ.ชัยนาท

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ