ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2565

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หนังสือนิทาน “ปลูกผักสนุกจัง” หรือ “เรายังรักกันทุกวันจ้ะ” จาก สสส.

จำนวน 20 รางวัล คือ

1. คุณปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์

2. คุณจรัล ชูไชยยัง

3. คุณณพัสสอร สมสกุลบุญรัตน์

4. คุณสิริมาตา มีอุบล

5. คุณศิริวรรณ กุลกรินีธรรม

6. คุณณิชิชา ณัฐณิชากิจ

7. คุณกชพรรณ คุปกุลกานท์

8. คุณพิรีย์ ไชยชนะ

9. คุณสุพิชญา หวังปิติพาณิชย์

10. คุณพิชชาดา ประสิทธิโชค

11. คุณสิริพร ชาวไร่

12. คุณธันวภร สิทธิวัฒนชัย

13. คุณปัทมา ชินาภิรมย์

14. คุณวันเพ็ญ ยันตะพันธ์

15. คุณสุชาติ เปี่ยมทอง

16. คุณอนุพนธ์ ปันวารี

17. คุณประมวล ทองบุญเรือง

18. คุณสุรพันธ์ โพธิ์ทอง

19. คุณปิยะพร สีบัวลา

20. คุณวิลาสินี ปราการพิลาซ

กรุงเทพมหานคร

จ.ตรัง

จ.สุราษฎร์ธานี

จ.ขอนแก่น

จ.ตาก

จ.นนทบุรี

จ.สงขลา

กรุงเทพมหานคร

จ.นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

จ.สกลนคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

จ.ชลบุรี

จ.พะเยา

จ.สระแก้ว

จ.ราชบุรี

จ.สระบุรี

จ.สมุทรสาคร

ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ