ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

          ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นกิจกรรมกับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

  รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล “เสื้อยืดสีขาว ThaiHealth” จาก สสส. จำนวน 10 รางวัล จาก สสส. คือ 

 

1. คุณรุจิรา ระวังป่า

2. คุณภาณุพงศ์ ปะทิ

3. คุณจันทร์ศรณ์ สิรินนทเมธ

4. คุณสุนันทา สังข์รูป

5. คุณจารุณี จันทร์เปล่ง

6. คุณอาณัญญา หงษ์ทอง

7. คุณคุณัญญา อมรเพชรสถาพร

8. คุณวาริศา คุรุศาสตร์ไพศาล

9. คุณศศิกานต์ มาลากิจสกุล

10. คุณณรจน์ รักธรรม

 

จ.ปราจีนบุรี

จ.น่าน

กรุงเทพมหานคร

จ.เพชรบุรี

จ.นครนายก

จ.นครราชสีมา

จ.หนองคาย

จ.ปราจีนบุรี

จ.นครสรรค์

จ.นครปฐม

คุณจีระ ประดิษฐ์วีระ
คุณเชิดศักดิ์ สายหงษ์
คุณนัฐพล จารุนครินทร์
คุณพณิชญา วงศ์วาร
คุณอุราวรรณ ชวดกลางลา
เด็กชายรอพีอีย์ อาเอะ
คุณธอฏิยะธ์ จาเอาะ
คุณสมใจ ขจรชัยกุล
เด็กหญิงบุญยพร มุมไธสง
คุณสุภาภรณ์ สุภาพ
คุณเชาว์ อึ้งโพธิ์
คุณขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
คุณประถม ปิ่นพาน
คุณอาภรณ์ อินทรสนธิ์
คุณอรสา ภักดีมงคล
คุณสุกิจ รักพานิชแสง
คุณฉรีวรรณ จันทะพันธิ์
คุณย่อน มัทวรัตน์
คุณสุกัญญา บัวเทพ
          ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย บนเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ 
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ