ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมส์ Extra Region Sudoku กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 132

ประกาศ! รายชื่อผู้โชคดี เล่นเกมส์ extra region sudoku กับจดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับที่ 132 สำหรับคำตอบที่ถูกต้อง คือ
รายชื่อผู้ที่ตอบถูกได้รับ พ็อกเก็ตบุ้ค “คุณทำได้” จำนวน 30 รางวัล จาก สสส. คือ
 1. คุณวิลาสิณี พิมพ์สีทา
 2. คุณปิยรัตน์ เรือนทองดี
 3. คุณสวี สงวนรัมย์
 4. คุณสุชิรา แก้วพิทักษ์คุณ
 5. คุณวิทูร แซ่จึง
 6. คุณสุกัญญา จารุพันธ์
 7. คุณชูเกียรติ สีหะวงษ์
 8. คุณวัชรินทร์ มันทรารักษ์
 9. คุณวันเพ็ญ เนียมรอด
 10. คุณเดชา ตันสุวรรณ
 11. คุณเกรียงศักดิ์ กิจมานะเจริญพงษ์
 12. คุณลำพรวน บัวเผียน
 13. คุณสุนันทา อันตะริกานนท์
 14. คุณนรากร คำฟู
 15. คุณวีร์ธิมา ศรีภูธร
 16. คุณสุภาภรณ์ หล่มเหลา
 17. คุณมะลิวัลย์ อันชำนาญ
 18. คุณดรรชนี ลออคุณ
 19. คุณชัยสิทธิ์ ภิญโญวิทยกูล
 20. คุณเปรมจิต แฮ่เตียว
 21. คุณขนิษฐษ ปัญญวรรณศิริ
 22. คุณระวิวรรณ ปันทา
 23. คุณสุรภัฏ ธัญวงศ์
 24. คุณชัยโย อยู่พร้อม
 25. คุณภิญญาภา เพชรรัตน์
 26. คุณพรชัย อังศุวิริยะ
 27. คุณชลวิวัฒน์ โฆษิตชัยวัฒน์
 28. คุณรวินันท์ จิระเรืองฤทธิ์
 29. คุณนวลใย ปุงคานนท์
 30. คุณสมใจ เดือนฉาย
จ.อุทัยธานี
จ.อ่างทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา
จ.ปทุมธานี
จ.พิษณุโลก
จ.ลำปาง
จ.ศรีสะเกษ
จ.อุบลราชธานี
จ.ตาก
จ.สระบุรี
จ.สมุทรปราการ
จ.กำแพงเพชร
จ.แม่ฮ่องสอน
จ.เชียงใหม่
จ.หนองบัวลำภู
จ.ขอนแก่น
จ.นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
จ.จันทบุรี
จ.ชลบุรี
จ.สงขลา
จ.นครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
จ.สิงห์บุรี
จ.ปราจีนบุรี
จ.ตรัง
จ.ประจวบคีรีขันต์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ส่วนใครที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ โอกาสหน้ายังมี อย่าลืมร่วมสนุกกับ สสส. ในคราวต่อไปนะคะ ท่านยังสามารถร่วมสนุกได้อีกกับกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย ได้ทางจดหมายข่าวสร้างสุข และบนเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th และอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ http://www.facebook.com/thaihealth เรามีของรางวัลมากมายรอคุณอยู่ แต่ที่สำคัญอย่าลืมส่งชื่อและที่อยู่ของคุณ มาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกแก่การจัดส่งของรางวัลนะคะ…
Shares:
QR Code :
QR Code