ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Clipping ข่าว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Clipping ข่าว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ clipping ข่าว 1 ตำแหน่ง

1.นายสิทธิชัย เอี่ยมระหงษ์

2.นายสุธิชา ไทรฟ้า

3.นางพิไลพร คล้ายสังข์

4.นายภราดร เดชสาร

5.นายณัฐพล ทิพยรส

6.นส.มนัสนันท์ วรางกูร

7.นายธนวัฒน์ หัสชู

8.นายอมรรัตน์ กลีบบัว

9.นายชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง

10.นายฐิติ เรืองฤทธิ์

สัมภาษณ์วันอังคารที่ 11 พค. 2553 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 35

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update 10-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

Shares:
QR Code :
QR Code