ประกาศโครงการเปิดรับพิจารณาพันธมิตรสื่อยานพาหนะเพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ ประจำปี 2560 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ