ประกาศโครงการเปิดรับพิจารณาคัดเลือกพันธมิตรสื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code