ประกาศโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากรอบการประเมินธรรมาภิบาลในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ