ประกาศเลขที่คุมสัญญา สำหรับคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐใช้ในการยื่นแบบแสดงบัญชีรับจ่าย (บช.1) กับทางเว็บไซต์ ปปช.

เลขที่คุมสัญญา สำหรับคู่สัญญาของหน่วยงานรัฐใช้ในการยื่นแบบแสดงบัญชีรับจ่าย (บช.1)
กับทางเว็บไซต์ ปปช.
(1 เม.ย. 55 – 31 มี.ค 56 ใช้กับสัญญามูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท)
(1 เม.ย. 56 เป็นต้นไป ใช้กับสัญญามูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท)
เลขที่
สัญญา
เลขที่คุม
สัญญา
วันที่ทำ
สัญญา
ชื่อคู่สัญญา ชื่อสัญญา มูลค่าสัญญา
1 317/2555 n550005553 4/4/2555 บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ค่าดำเนินการจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 7 วัน 77 จังหวัด สงกรานต์ 2555 5,885,000.00
2 259/2555 n550000370 20/4/2555 บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ rfid ห้องสมุดอัตโนมัติ 6,647,910.00
3 264/2555 n550000371 25/4/2555 บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ cctv (ระบบโทรทัศน์วงจรปิด) 10,700,000.00
4 258/2555 n550000369 1/5/2555 บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบ rfid food court and gate barrier 6,584,780.00
5 284/2555 n550001267 21/5/2555 บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด งาน exhibition hall floor b1,1 3,370,500.00
6 18/2555 n550024525 15/6/2555 บริษัท อาร์เอสจี อินเตอร์การ์ด จำกัด สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย 4,347,624.00
7 20/2555 n550024533 15/6/2555 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด สัญญาจ้างบริการรักษาความสะอาด 4,348,000.00
8 17/2555 n550009297 23/7/2555 บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด โครงการพัฒนาระบบบริหารโครงการ สสส. 6,591,200.00
9 363/2555 n550005974 24/7/2555 บริษัท ยู-อินดัสเทรียล เทค จำกัด philips fluorescent and philips led 2,793,887.70
10 368/2555 n550005975 24/7/2555 บริษัท โกลบอล อินทิเกรทเต็ด โซลูชั่น จำกัด ระบบ lighting management system 5,094,858.50
11 426/2555 n550007252 31/8/2555 บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด งานระบบ acess comtrol system 5,301,070.00
12 427/2555 n550007254 31/8/2555 บริษัท ฮันนี่เวลล์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด อุปกรณ์ความคุมความเร็วลมเครื่องปรับอากาศ 3,052,190.00
13 389/2555 n550008738 31/8/2555 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด งานโคมไฟ และ central batt 2,393,975.20
14 449/2555 n550008734 10/9/2555 บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 2,803,400.00
15 461/2555 n550008740 19/9/2555 บริษัท ไลท์สไตล์ (ประเทศไทย) จำกัด ดวงโคมไฟฟ้า 5,314,604.40
16 482/2555 n550009038 24/9/2555 บริษัท แมสเทค ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด งานเดินระบบดับเพลิง 2,091,850.00
17 496/2555 n550008745 26/9/2555 บริษัท เวิร์ค อิท จำกัด ผลิตเสื้อ เข็มกลัด พัดพลาสติก 2,800,000.00
18 13/2556 n550009759 12/10/2555 บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำกัด ผลิตจดหมายข่าวชุมชนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข 2,889,000.00
19 02/2556 n550024539 1/12/2555 บริษัท อีมาสเตอร์ จำกัด โครงการบริหารงานหน่วยจัดทำข้อตกลงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2,942,029.20
20 83/2556 n550014208 18/12/2555 บริษัท เอส.พี.วี.การพิมพ์ (2550) จำกัด ปฏิทินตั้งโต๊ะ สมุดบันทึกไดอารี่ year plan สมุดโน้ต โปสการ์ด 2,432,110.00
21 208/2556 n550018124 22/2/2556 บริษัท บี โนวอิง จำกัด ค่าดำเนินการจัดงาน เวทีฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย 3,710,000.00
22 285/2556 n550022518 4/4/2556 บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด ibm storage exp3524 24tb 813,200.00
23 282/2556 n550022510 5/4/2556 บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด งานเพิ่มเติมระบบระบายอากาศภายในศูนย์อาหาร 728,349.00
24 286/2556 n550022511 10/4/2556 บริษัท โซลูแมท จำกัด งานติดตั้งพื้นไม้สังเคราะห์ทางเดิน 580,665.46
25 356/2556 n550029409 9/5/2556 บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ค่าผลิตวิดีทัศน์ อำเภอสร้างสุข ความยาว 15 นาที 1,250,000.00
26 358/2556 n550028155 17/5/2556 บริษัท บี โนวอิง จำกัด ค่าจัดงาน สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 2,640,064.50
27 357/2556 n550029417 17/5/2556 บริษัท ณัฐธนาธร จำกัด เสื้อโปโล งานสานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ 785,380.00
28 355/2556 n550028148 21/5/2556 บริษัท บี โนวอิง จำกัด ค่าจัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแนวทางและกระบวนการทำงานวิชาการสนัสนุนการพัฒนาโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง 1,780,000.00
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code