ประกาศเชิญชวนเสนอราคากลาง โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และคู่มือการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สสส

Shares:
QR Code :
QR Code