ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ประกาศ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

—————————————–

ตามประกาศแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต เรื่อง การรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ขยายการรับสมัคร ณ วันที่ 3 กันยายน 2553 นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ดังนี้

1. นายพิชิต วงศ์สุนธิ

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

(นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล)

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต

update : 08-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code