ประกาศราคากลาง จ้างบริการงานบันทึกข้อมูลระบบบัญชีการเงินพัสดุ ในรูปแบบWeb Application Software SAGE Accpac ERP และสนับสนุนงานธุรการฝ่ายบัญชีและการเงิน รอบระยะเวลา 1 ธันวาคม 2559 – 30 พฤศจิกายน 2560

Shares:
QR Code :
QR Code