ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร งานซื้อหรือเปลี่ยนอะไหล่วัสดุสิ้นเปลืองงานอาคาร (ลำโพงและงานเปลี่ยนหลอดภาพ Projector ในห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code