ประกาศราคากลางจัดของที่ระลึกประจำปี 2557 สวัสดีปีใหม่ เพื่อสานสัมพันธไมตรีต่อความร่วมมือกับสื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย การเมืองในการส่งเสริมและสนับสนุนประเด็นสุขภาวะสู่สาธารณชน

Shares:
QR Code :
QR Code