ประกาศยกระดับไวรัสเมอร์ส โรคติดต่อร้ายแรง

สาธารณสุข ออกประกาศโรคเมอร์เป็นโรคติดต่ออันตราย เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโรค เปิดสายด่วน 1422 ตอบข้อสงสัยตลอด 24 ชั่วโมง          


ประกาศยกระดับไวรัสเมอร์ส โรคติดต่อร้ายแรง thaihealth


นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ออกประกาศให้โรคเมอร์ส ถือโรคติดต่ออันตรายที่ต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 เทียบเท่าโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้เหลือง ไข้กาฬโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยจะเร่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งหลังประกาศแล้ว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะมีอำนาจในการสั่งกักตัว สั่งรักษา ตรวจสอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ตามกฎหมายโดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ


ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ผู้ที่กลับจากประเทศอาทิ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง เกาหลีใต้ จะต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ทราบว่า มีประวัติการเดินทางว่าไปที่ใดมาบ้าง หรือถ้ามีอาการต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ ต้องแจ้งเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตาม หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท


ติดต่อสอบถามสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 


ที่มา: อินโฟเควสท์ โดย สุดทีวัล สุขใส/ณัฐชญา แตงตาด(อัครยรรยง)


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ