ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร งานซื้อหรือเปลี่ยนอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองอาคาร (งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นไม้เทียมชั้น 5 และเปลี่ยนกระจกห้องผู้บริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code