ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกิจกรรมสร้างสุขปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ