ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนฯ สสส. และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ สสค. ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ