ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (งานจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code