ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Application Selection กลุ่มบุคคลทั่วไป/Startup

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ Application Selection
กลุ่มบุคคลทั่วไป/ Startup

ผู้จัดประกวดจะติดต่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ Application Selection ไปตามอีเมลที่ได้ระบุในใบสมัคร เพื่อนัดหมายและเตรียมตัวในกิจกรรมต่อไป
ขอขอบคุณท่านที่สนใจเข้าร่วมการสมัครในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าร่วมการประกวดฯ ในครั้งต่อไป

ลำดับ โจทย์ย่อย ทีม ผลงาน
1 ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน Khun car Khun car
2 ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน SafeTrip SafeTrip
3 ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน Care Seat Care Seat
4 เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ S2S Selected : Personalized Food S2S Selected: Personalized Food อาหารเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเอง
5 เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ Rambler (Rambler Enterprise Co., Ltd.) GreenSmooth
6 เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ฟาร์มเก๋า (บริษัท คิท ฟอร์เวิร์ด จํากัด) ฟาร์มเก๋า
7 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ Hope COPE & TRASH
8 สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด Flow Zone (Iflowtech) Iflow
9 สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด my mind VR4MIND
10 สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด MAYWEE AI คัดกรองอาการซึมเศร้า เพื่อดูจิตใจคนพิการไทย
Shares:
QR Code :
QR Code