ประกาศผลผู้ชนะ “sook Design contest”

/data/content/26462/cms/e_cmrsty134589.jpg


          สสส.-สกส.ประกาศผลผู้ชนะ“sook Design contest” เวทีแชร์ไอเดียผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาวะ เฟ้นหา "นักออกแบบหน้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพ"


          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (สกส.) จัดการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสุขภาวะที่เหมาะแก่การวางจำหน่าย ภายใต้หัวข้อ  “sook Design contest”   : food fit for fun เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนที่มีความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยมีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดกว่า 180 คน คัดเลือก 30 ทีมเพื่ออบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีเพียง10 ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ซึ่งแต่ละทีมต้องนำเสนอผลงานต้นแบบต่อคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ


          นายอดิศร ศุภวัฒนกุล คณะกรรมการตัดสิน เล่าที่มาที่ไปของการจัดประกวดว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในปัจจุบันทุกวันนี้ มักจะมาจากต่างประเทศ ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เห็นผลงานของคนไทย ซึ่งน่าจะออกแบบได้ตรงกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนไทยจริงๆ และเชื่อว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเหล่านี้ น่าจะสร้างประโยชน์กับสังคมไทยมากขึ้น


          และผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง คือ ผลงานที่มีชื่อว่า “สุขกาย ผ้าเช็ดตัวเพื่อการสังเกตตนเอง” โดยทีม Ready to Eat จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย นางสาวพรกมล ประภาพรวรกุล หรือน้องฟ้า นางสาวนัสริน ช่วยรอด หรือน้องนัส และนายเจนทัด เจนพานิชการ หรือน้องปราชญ์ ซึ่งมีแนวคิดมาจากสายวัดรอบเอวรวมกับผ้าเช็ดตัว เพื่อให้ผู้ใช้สังเกตและวัดรอบเอวได้อย่างต่อเนื่อง


/data/content/26462/cms/e_abdehkluw457.jpg


          ขณะที่รางวัลชนะเลิศอันดับสอง คือ ผลงานทีม F&F My style diary ไดอารี่เกม เพื่อรักษาสุขภาพ โดยนางสาวฝนทิพย์ วัชราภรณ์ นางสาวอิชญา ถาวรธนชัย นางสาววิลิน พิพัฒน์นัดดา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


/data/content/26462/cms/e_fjloqrvxyz37.jpg


          ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่สาม คือผลงานทีมข้าวสุข ทัพพีตักข้าวเพื่อวัดจำนวนพลังงาน โดย นางสาวโศภิษฐา ธัญประทีป จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


/data/content/26462/cms/e_afjoqrtu1369.jpg


        รางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ผลงานของผู้ชนะเลิศแต่ละทีมจะได้นำไปวางจำหน่ายที่ร้าน SOOK SHOP ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ต่อไป


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code