ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินงานสื่อสารสุขภาวะในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code