ประกาศประกวดราคาจ้างการวิเคราะห์ ประชุม และพัฒนาพื้นที่กลางสำหรับการสร้างเสริมศักยภาพและสุขภาวะกลุ่มเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code