ประกาศขยายระยะเวลาโครงการบริหารจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของหน่วยจัดการ (Node) สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code