ประกาศขยายระยะเวลาโครงการ พัฒนาระบบการตรวจสอบการมีส่วนได้เสีย (COI) สำหรับการให้ทุนโครงการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code