ประกาศขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบแผนที่ ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Shares:
QR Code :
QR Code