ประกาศขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒ โครงการผลิตนิทรรศการ ๑๕ ปี สสส. โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Shares:
QR Code :
QR Code