ประกันสังคม แนะพนักงาน/ลูกจ้าง หมั่นตรวจสอบสิทธิประโยชน์

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ประกันสังคม แนะพนักงาน/ลูกจ้าง หมั่นตรวจสอบสิทธิประโยชน์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานประกันสังคม แนะพนักงาน/ลูกจ้าง หมั่นตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ หรือที่สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชม.


นายอนันต์ชัยอุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน กล่าวแนะนำให้พนักงานลูกจ้างผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประกันสังคม หมั่นตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน การนำส่งเงินสมทบ ยอดเงินชราภาพและการรับสิทธิประโยชน์ รวมถึงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทุกกรณี


สามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ประกันตนพึงจะได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประโยชน์ทดแทนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code