ประกวดเรื่องสั้น “เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์”

      สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญประกวดเรื่องสั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท


/data/content/25073/cms/e_hijkltx12457.jpg


      ชวนประชาชนผู้สนใจเขียนเรื่องสั้น “เด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอลล์” เรื่องสั้นที่ชนะรางวัลทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่ม เพื่อเผยแพร่โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา


       โดยงานเขียนนี้จะต้องเป็นงานเขียนของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ไม่เลียนแบบ คัดลอกผลงานของผู้อื่น  รางวัลการประกวด แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 2 รางวัล และชมเชย 7 รางวัล


อ่านกติกา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stopdrink.com/news-view-7479.htm


 


 


      ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code