ประกวดออกแบบสินค้าสุขภาวะ

       /data/content/25494/cms/e_bflmoprsvx68.jpg   


         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการอบรมและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสินค้าสุขภาวะ "SOOK Design Contest : Food Fit for Fun" ชิงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


          ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด แนวโน้มความต้องการสินค้าสุขภาวะ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิต ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาผลงานเพื่อการผลิตจริง และวางจำหน่ายในร้าน SOOK รวมทั้งการจัดแสดงในนิทรรศการและการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ


          ส่งผลงานที่ [email protected] (ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-3090-6978.


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code