ประกวดหนังสั้น `อยู่ร่วมในความต่าง`

ประกวดหนังสั้น 'อยู่ร่วมในความต่าง' thaihealth


องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) จัดโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Living in Harmony : อยู่ร่วมในความต่าง” เพื่อชวนเยาวชน ในฐานะคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ เข้าใจประเด็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่ต่างกันทั้งเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิและศักดิ์ศรีอย่างเท่าเทียม และถ่ายทอดความเข้าใจนั้นผ่านผลงานในรูปแบบหนังสั้น


หากน้องๆ สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็น “การอยู่ร่วมในความต่าง” ชวนดูสารคดีชุด “แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS สารคดีที่เล่าเรื่องราวชีวิตแรงงานพม่าและครอบครัวที่มาทำงานในประเทศไทย เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น…บางทีเราอาจจะได้รู้จักเขามากขึ้น เพื่อนที่อยู่ในบ้านของเรา http://bit.ly/1JFxefC


คุณสมบัติ


•  ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี


•  สมัครได้ทั้งรายบุคลและทีม โดยมีสมาชิกไม่เกิน ๓ คน/ทีม


กติกา


1.ส่งใบสมัครภายใน วันอาทิตย์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘


2.ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วม workshop “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง” ใน วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


3.หลัง workshop ผู้สมัครส่งโครงเรื่อง จำนวน ๑ หน้า A4  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘   (ประกาศผลโครงเรื่องที่ผ่านเข้ารอบ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘)


4.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโครงเรื่อง จำนวน ๒๐ ทีม  ส่ง Storyboard หรือ Treatment ให้คณะกรรมการพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  (ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘)


5.ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก Storyboard หรือ Treatment ๑๐ ทีม จะได้รับการสนับสนุนผลิตหนังสั้น ทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท


6.หนังสั้นที่ผลิตมี ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที และ ไม่จำกัดรูปแบบ เช่น สารคดี แอนิเมชั่น เป็นต้น กำหนดส่งหนังสั้น วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๘


10.จัดแสดงหนังสั้น ๑๐ เรื่อง และประกาศผลการตัดสิน ใน วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘


 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://bit.ly/1HlNo8S


 


 


ที่มา: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ