ประกวดหนังสั้น ‘พระในบ้าน’

ฉลอง 60 ปี ยุวพุทธฯ

 

ประกวดหนังสั้น ‘พระในบ้าน’

 

            ในโอกาสที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและสังคมไทย ก้าวสู่ปีที่ 60 ในปี 2553 จึงจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้แนวคิด “การสร้างสรรค์สื่อธรรมะแนวรุก” โดยยุวพุทธฯ จับมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ “พระในบ้าน” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์สื่อคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวที

 

            นายอนุรุช ว่องวานิช นายกสมาคม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ต้องการสร้างสรรค์สื่อธรรมะแนวรุก โดยการจัดประกวดหนังสั้น เป็นความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่เยาวชนให้ความสนใจ จึงนำแนวคิดนี้มาสื่อสารธรรมะด้วยการชักชวนเยาวชนจากทั่วประเทศส่งพล็อตหนังสั้นเรื่อง “พระในบ้าน” สื่อความคิดด้านคุณธรรม ความกตัญญูและความดี ออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 10 นาที หลังจากเผยแผ่สื่อทีวีแล้ว จะส่งไปเผยแผ่ตามเครือข่ายชมรมครู และเครือข่ายเยาวชนของยุวพุทธทั่วประเทศ

 

            ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผอ.สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะเชื่อมั่นในผลงานที่ยุวพุทธิกสมาคมทำงานเผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชนมายาวนาน และมีเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วประเทศจะทำให้ภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวทั้ง 10 เรื่อง ได้เผยแพร่ออกไปสู่ช่องทางต่างๆ ที่ยุวพุทธจัดกิจกรรมธรรมะเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนและครอบครัว

 

            โดยมีการคัดเลือกพล๊อตหนังสั้นจากผู้สนใจส่งผลงานจากทั่วประเทศกว่า 244 เรื่อง ให้เหลือ 10 เรื่อง เพื่อนำมาผลิตเป็นหนังสั้น ร่วมกับผู้กำกับอาทิ นวพล ธำรงฤทธิ์ ผู้กำกับบันทึกกรรม คุณพศ ธัญธณเจษฎภา ผช.กำกับแหยมยโสธร, ศิวดล ระถี ผู้กำกับนิพพาน, ไพรัช คุ้มวัน ผู้ช่วยผู้กำกับ ๙ วัด, พัชระ เอี่ยมตระกูล ผู้กำกับเวลาแห่งความสุข, อรรถพล ธารรัตน์ผู้กำกับ ๙ วัด เป็นต้น

 

            ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่า

 

ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “แก้มแม่หอมมาก” โดย กมล ธรรมยศ พี่เลี้ยงโดยคุณอรรถพล ธารรัตน์ ได้รับรางวัล เสาอโศก พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท

 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ เรื่อง “แสง” โดย อรรถพล สิงห์งาม พี่เลี้ยงโดยคุณศิวดล ระถี

ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท

 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ เรื่อง “แม่” โดย นันทวุธ  ภูผาสุข พี่เลี้ยงโดยคุณนวพล  ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท

 

          นอกจากนี้ ผลงานทั้งหมดยังจะได้รับการเผยแพร่ผ่านหลายช่องทาง เช่น โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน และกิจกรรมเยาวชนที่จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากนั้นผลงานหนังสั้นที่ได้รับรางวัลยังได้แจกจ่ายไปยังสถานศึกษา และเครือข่ายองค์กรภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาสู่เยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนได้รับชมผลงานหนังสั้นไม่ต่ำกว่า 1,000,000 คนด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update : 20-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

Shares:
QR Code :
QR Code