ประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่

featured

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมประกวดสื่อรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หัวข้อ “วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่” ประเภทคลิปวิดีโอออนไลน์ระดับอุดมศึกษากิจกรรมประกวดครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงศักยภาพในด้านการผลิตผลงาน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทั้งนี้บุหรี่เป็นสินค้าถูกกฎหมายชนิดเดียวที่เสพติดและฆ่าชีวิต โดยในปี 2558พบว่า ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่ทั้งสิ้น 10.9 ล้านคน ซึ่งเป็นสถิติที่ยังสูงอยู่และน่าเป็นห่วง เพราะบุหรี่ก่อความสูญเสียมหาศาลต่อผู้สูบ ครอบครัวและประเทศชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/87Oa8u

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ