ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบภาพและเสียงพร้อมบริการติดตั้งที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ