ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) พร้อมบริการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code