ประกวดราคาจ้างออกแบบพื้นที่ห้องทำงานผู้อำนวยการฝ่ายชั้น 4,5 ห้องประชุมชั้น 3,4 และพื้นที่ทำงานส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code