ประกวดราคาจ้างออกแบบงานปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม 201 413 และ 414 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code