ประกวดราคาจ้างสื่อสารรณรงค์สร้างความตระหนักและชุดความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ