ประกวดราคาจ้างผลิตเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบละครสั้น และเผยแพร่ผ่านสื่อหลักทางโทรทัศน์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code