ประกวดราคาจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเทศกาล (งดเหล้าเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code