ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการโปรแกรมบ่มเพาะ Incubation Program สำหรับเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้ พร้อมงาน Showcase พื้นที่ต้นแบบสู่การขยายผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code