ประกวดราคาจ้างบริการ Cloud เพื่อรองรับการย้าย data center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code