ประกวดราคาจ้างตรวจสอบและให้คำแนะนำเชิงพัฒนาต่อโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2562 ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code