ประกวดราคาจ้างตรวจสอบภายในโครงการรับทุน สสส. ปีงบอนุมัติ 2566 ตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code