ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อสารออนไลน์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code