ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมห้องประชุมและห้องรับรองอื่นๆ ภายในอาคาร ศรร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ